Tính sai

 

Ông chủ hai con lừa chở hàng : lừa đen thì siêng năng, chịu khó làm việc không phàn nàn. Còn lừa trắng thì lười biếng, chỉ thích ăn trắng mặc trơn. Số hàng chất trên lưng chúng lúc đầu ngang nhau. Lừa trắng giả vờ đi chậm chạp như mệt nhọc, khiến ông chủ bớt dần hàng hoá sang cho lừa đen. Lừa trắng vẫn chưa vừa lòng, giả vờ khuỵu ngã, đi không nổi. Người chủ chuyển hết hàng sang lưng chú lừa đen.

Về đến nhà . Ông chủ ngẫm nghĩ : Tại sao ta lại phải nuôi hai con lừa trong khi một con chở hàng cũng đủ ? Thế rồi ông ra lệnh cho gia nhân làm thịt chú lừa trắng lười biếng. Khôn ngoan đâu không thấy, chỉ thấy mánh khoé đâm ra hại mình. Thương thay chú lừa trắng tính toán sai đến hết đường lui .

 

Bọt Biển


Truyện Ngắn - Tập I