Người đàn ông và hai người vợ .

 

 

 

Vào thời kỳ người đàn ông còn được phép lấy nhiều vợ , một

người trung niên có hai vợ: một vợ lớn tuổi và một vợ trẻ. Cả

hai đều rất yêu chồng và muốn chồng xứng đôi với mình.

 

Vì tóc chồng đã lốm đốm bạc , thấy có vẻ già , người vợ trẻ

không thích vì không xứng với mình. Mỗi tối , khi chải tóc cho

chồng, cô ta nhổ dần những sợi tóc bạc .

 

Còn người vợ già lại thích thú khi thấy tóc chồng lốm đốm bạc,

bà không muốn người ta nhầm mình già hơn , đáng là mẹ của

chồng,nên sáng sáng khi chải tóc,bà lại nhổ dần cho hết những

sợi tóc đen.

 

Kết cuộc, chẳng bao lâu, người đàn ông thấy đầu mình trọc lóc .

 

 

                                                   Ê-dốp ( Ésope )

 

 

 

Thông Reo sưu tầm

29-09-2003

 

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà