Sao lại làm nghèo đi

 

 

 

Một ngày kia, có người môn đệ đến từ một xứ rất xa xôi

để gặp vị tôn sư, ngài hỏi anh :

 - Con tìm gì vậy ?

 - Thưa Thầy, con tìm sự hiểu biết .

-      Con đã có một vương quốc bên trong thật riêng tư.

     tại sao con lại tìm kiếm ở ngoài.
- Thưa, vương quốc bên trong của con ở đâu ?

 - Ở trong sự tìm kiếm mà con đang bận tâm lo lắng.

 

Vào chính lúc đó, người môn đệ có được sự hiểu biết .

Ít năm sau, anh ta khuyên các bạn hữu của mình :

"Hãy mở rộng vương quốc nội tâm và lợi dụng của cải mình có."

 

 

 

 

 

Thông Reo sưu tầm

06-10-2003

 


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà