Người vợ tuyệt hảo

 

 

Vị tôn sư lắng nghe một người vợ than phiền về chồng mình.

Nghe xong, Ngài nói với chị ta :

 - Này con, hôn nhân của con sẽ hạnh phúc hơn khi con trở

   thành người vợ tuyệt hảo .

 - Và làm sao con có thể trở thành người vợ tuyệt hảo được?

 - Khi con đừng thử biến chồng mình thành người chồng

  tuyệt hảo nữa .

 

 

 

 

Thông Reo sưu tầm

13-10-2003

 


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà