Không thấy đèn đây sao ?

 

 

Có một anh mù phải đi ra đường vào đêm tối.
Sợ người khác đụng phải, anh cầm theo chiếc đèn lồng,

và tự đắc chí, cho mình là khôn ngoan.


Đang đi, bỗng có người đi đường đụng phải

Anh ngã lăn quay, nhưng miệng vẫn quát lớn :

 - Người gì mà mắt mũi để đâu không biết,

   tôi đã cầm đèn rồi mà còn không thấy,lại đâm xầm vào.

 

Người đụng phải anh ta nhăn nhó trả lời :

 - Bác ơi, đèn của bác gió đã thổi tắt lâu rồi ,

   bác thật không thấy sao ?

 

 

 

Người mù chỉ tin tưởng vào chiếc đèn anh cầm

trong tay ,vào suy nghĩ của mình ; phải chăng

anh ta là người khôn ngoan sáng suốt ?

 

 

 

 

Thông Reo sưu tầm

20-10-2003


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà