Gò Bó

 

 

Vị tôn sư hỏi một người khách tới thăm, ông sùng đạo

nhưng lại đầy sợ hãi :

 - Tại sao ông lại lo âu đến như vậy ?

 - Tôi sợ mình không đạt tới ơn cứu độ

 - Vậy ơn cứu độ là gì ?

 - Là sự giải thoát, là sự phóng thích, là tự do.

Vị tôn sư bật cười và nói :

 - Vậy ông bị bắt buộc phải được tự do ?

   Ông có chắc chắn rằng mình tự do không ?

 

Ngay lúc đó người khách bớt căng thẳng và loại bỏ vĩnh viễn

nỗi sợ hãi của mình .

 

 

 

 

Thông Reo sưu tầm

10-11-2003


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà