Cửa hàng " Sự  Thật "

 

 

Tôi khó tin vào mắt của mình khi thấy tên của một cửa hàng :

CỬA HÀNG SỰ THẬT . Ở đây, người ta bán sự thật .

 

Cô bán hàng rất lịch sự; hỏi tôi muốn mua loại sự thật nào :

Sự thật toàn thể ? Sự thật từng phần ?

Dĩ nhiên là sự thật toàn thể rồi. Đừng có lừa bịp, đừng tránh

né, đừng lý lẽ với tôi . Tôi muốn sự thật thuần khiết, rõ ràng

và toàn vẹn. Cô ta chỉ cho tôi sang một quầy khác, nơi người

ta bán sự thật toàn thể .

 

Anh bán hàng ở quầy này chỉ cho tôi thấy bảng giá .

 - Thưa ông, giá cả món hàng này rất cao .
 - Bao nhiêu vậy ?

Tôi hỏi anh khi quyết định có được sự thật toàn thể bằng mọi

giá. Anh ta trả lời :

 - Nếu ông lấy cái này , ông sẽ phải trả bằng sự mất tất cả

  niềm yên tĩnh trong phần đời còn lại của ông .

 

Tôi rời khỏi cửa hàng , đầy buồn bã .

Tôi vẫn còn tìm kiếm chiếc ô dù cho những tin tưởng không

khoan nhượng của mình .

 

 

 

 

Thông Reo sưu tầm

24-11-2003


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà