Đèn kéo quân

 

-         Bố ơi, chiếc đèn kéo quân đẹp quá : voi đi, ngựa chạy, quân lính thì bước theo nhau. Nhưng sao ông tướng đi đầu lại...ở cách xa đoàn quân thế bố ?

 

-         Ừ, con xem ! Khi đèn quay nhanh thì con thấy sao ?

 

-         Ông tướng lạiđàng sau quân của mình, ông ấy...tụt hậu rồi bố ạ.

 

-         Phải rồi, người trên giữ khoảng cách quá nhiều với kẻ dưới. Không đợi nhau, không theo nhau thì thể sẽ thành xa lạ, tụt hậu. Bố còn chosẽ lạc hậu : lạc về phía sau, lạc mất cả người mình đó con à .

 

Bọt Biển