Ai hơn ai

Satan đắc thắng sau khi cám dỗ được Adong Evà . Trong hình Con rắn, hắn đã khoe khoang với cây «Biết thiện biết ác » rằng  :

-         Ha ha…Nhờ ta một cây tầm thường như ngươi đã trở nên nổi tiếng. Con người, kiệt tác của Thượng Đế, đã bị ta phá hỏng rồi.

 

Cây « Biết thiện biết ác » điềm nhiên trả lời :

-         Người đời đặt tên ta là cây « biết thiện biết ác » là để kể chuyện lưu lại cho đời mưu thâm độc của ngươi đấy thôi. Còn ta thì tiếng tăm  ? Cây...vẫncây thôi. hậu duệ của ta đã giúp Thượng Đế cùng loài người đánh bại ngươi, ngươi biết không ?

 

-         Ngươi nói sao ? chuyện đó à ?

 

-         Phải đấy Satan. Ngươi biết cây gỗ, con cháu của ta, đã trở thành cây Thánh Giá giúp Thượng Đế cứu chuộc loài người không ? Khi ngươi dụ dỗ một sáng tạo của Thượng Đế sống xa lìa Ngài, thì Thượng Đế lại hội để  tạo dựng lại thế giới xinh đẹp tốt lành hơn . Ngươi thấy đấy : Ai hơn ai đã rồi.

 

 

Bọt Biển

 


Truyện Ngắn - Tập I