NHỮNG BONG BÓNG BAY

Những bong bóng bay cao hãnh diện khoe khoang :

 

-          Các chú ơi ! Xem bọn anh bay này, đâu có đứng im một  chỗ chán phèo, lại thấp lè tè như các chú.

Những quả bong bóng dưới đất đồng thanh đáp :

 

-          Bay cao như các anh thì thích thật đấy, nhưng nguy hiểm lắm. Chả biết sẽ bay về phương nào, có khi lại không toàn mạng nữa.

 

-          Xì …!  Bọn nhà quê các chú nói gở. Các anh sẽ đi chu du khắp nơi rồi về kể cho các chú nghe những điều hay cảnh lạ.

Ngày qua ngày, lũ bong bóng ở nhà trông chờ. Các anh bong bóng bay vẫn biệt tăm. Chiếc thì đã xì hơi nằm vất vưởng trên cành cây, chiếc thì thoi thóp trên cánh đồng hiu quạnh, có chiếc nổ tung khi lên quá cao gần bác Mặt trời nóng bỏng . Những chiếc bong bóng khoác lác nào biết rằng : Cuộc đời thay đổi vô thường, có lúc « lên voi » thì cũng có ngày « xuống chó ».

 

Bọt Biển


Truyện Ngắn - Tập I