Tướng Quân và Chiến Mã

Một hoạ sĩ dự tính vẽ búc tranh một vị tướng ngồi trên yên ngựa. Ông do dự không biết nên nhấn mạnh đến vị tướng hiển hách, oai phong hay con chiến mã hùng dũng, khoẻ mạnh. Đem nỗi băn khoăn vào giấc ngủ , đêm đó  ông mơ thấy vị tướng quân và con chiến mã tranh luận với nhau. Vị tướng lên tiếng :

-          Chiến mã của ta ơi, ngươi chỉ có vai trò phụ, là vật chuyên chở một viên tướng bách chiến bách thắng, lừng lẫy như ta. Khi sử sách ghi lại, tên ta sẽ ở hàng đầu.

Chú ngựa chiến gân cổ cãi lại :

-          Tướng quân sai rồi : Tôi mới là vai chính, có quân lính làm chứng là nhờ có tôi mà ngài đánh đông dẹp bắc, lại thoát chết mấy lần. Ngài đã khoác bao chiến công với sự góp sức không thể thiếu của tôi…

 

Người và vật cãi qua cãi lại, không ai chịu ai. Sáng hôm sau, khi đã tỉnh giấc, Người hoạ sĩ cầm bút đến bên giá vẽ. Ông lẳng lặng vẽ vị tướng quân và con chiến mã … đều oai phong hùng dũng như nhau.

 

 

Bọt Biển


Truyện Ngắn - Tập I