Làm người

 

Trong hoàng cung đại điện, nhà vua hỏi quần thần :

-          Các khanh nghĩ phải làm thế nào để thiên hạ thái bình và triều đại của ta ngàn đời bền vững ?

 

-          Tâu hoàng thượng, chúng thần phải lắng nghe ý dân và dùng lời lẽ thích hợp để vỗ về trăm họ.

 

-          Sai rồi, trẫm hỏi là làm thế nào : là cách làm với chức trách của các khanh. Chứ không phải là theo nhận xét của người khác ; luôn xem mặt dân chúng mà làm thì đâu còn là bậc phụ mẫu chi dân ?

 

-          Tâu bệ hạ, chúng thần hiểu biết nông cạn, xin hãy chỉ cách, ban bố mệnh lệnh,chúng thần nguyện tuân theo thánh ý.

 

-          Vậy cũng không được, các khanh vì sợ hay vì muốn vừa lòng mà làm theo ý trẫm, vậy ta cần bá quan văn võ làm gì ? Không có sáng kiến thì làm sao dân giàu nước mạnh ? Đã nói đi, Ta cũng phải nói lại cho các khanh khỏi hiểu lầm : Tuy triều đình phải đưa ra kế sách, dù không hoàn toàn theo ý dân nhưng cũng phải nghe dân. Đừng lo làm quan mà quên làm người trước đã.

 

-          Tâu hoàng thượng, chúng thần không hiểu rõ lắm. Vậy có nghĩa là …

 

-          Có nghĩa là : làm người quan trọng hơn làm quan .

 

Bọt Biển

 

 


Truyện Ngắn - Tập I