TUẦN DU

 

Nhà vua mới lên ngôi đi thị sát dân tình. Phủ huyện ra sức sửa sang đường xá, cầu cống. Dân chúng vội ra khỏi nhà , bỏ cả việc ruộng đông để đi chiêm ngưỡng long nhan. mọi người vui vẻ nói cười, còn nhà vua yên lặng nhìn qua rèm kiệu, cười thoả mãn.

Rồi trong 10 năm sau đó, nhà vua tuần du thêm 8 lần, tiền hô hậu ủng vài ngàn quân. Sưu thuế tăng, dân chúng vất vả phục dịch. Các quan lại địa phương thừa cơ bóc lột làm giàu, cười tươi hơn cả nhà vua. Nhiều người đứng đường xem vua vì không còn nhà để ở, cũng không phải bỏ việc nữa vì không còn việc để làm. Dân đứng hai bên đường đón vua, đông hơn, nghèo hơn . Vua vui vẻ nói cười nhìn đoàn dân yên lặng

 

Bọt Biển


Truyện Ngắn - Tập I