Chiều sâu

 

 

Vị tôn sư nói với một nhà thương mại :

 - Mọi chuyện như một con cá  trên đất cạn, người nào để thế giới

   lôi cuốn sẽ kết thúc cuộc đời bằng sự hư mất. Con cá phải trở về

   với nước ; và ông , ông phải trở về nơi hiu quạnh.

 

Nhà thương mại sửng sốt hỏi :

 - Thưa Ngài, tôi phải rời bỏ hãng của mình để vào tu viện ư ?

 - Không ! Không phải vậy.

   Ông hãy giữ lấy hãng  và đi vào tâm hồn của mình .

 

Thông Reo sưu tầm

1-12-2003


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà