Hảo tâm

 

 

Ngày nọ, có một người buôn gia vị dến gặp Vị tôn sư. Ông ta lo lắng vì đàng trước cửa hiệu của ông, mọc lên một cửa hàng lớn và sắp cướp đi những khác hàng quen thuộc. Gia đình ông sống nghề này đã gần một thế kỷ. Nếu phải đóng cửa hiệu, ông sẽ phá sản vì không có nguồn lợi nào khác.

 

Vị tôn sư khuyên ông :

- Nếu ông sợ người chủ của cửa hàng lớn, ông sẽ ghét ông ta. Và sự thù ghét sẽ tạo nên   mất mát cho ông.

 - Tôi phải làm gì, thưa ngài ?

 - Mỗi buổi sáng, ông hãy ra khỏi cửa hiệu và chúc lành cho nó, hãy cầu cho nó được thịnh vượng. Sau đó, ông quay về phía cửa hàng lớn và cũng cầu chúc cho nó như vậy .

 - Sao ? Tôi phải chúc lành đối thủ , chúc lành người tàn phá tôi à ?

 - Mỗi lần mà ông chúc  lành, phúc lành sẽ tuôn trào  trên ông. Nếu ông muốn điều dữ, điều dữ sẽ tàn phá ông .

 

Sáu tháng sau, người bán gia vị quay lại thăm Vị tôn sư để nói với ngài rằng điều ông sợ hãi đã xảy ra, cửa hiệu của ông đã đóng cửa . Nhưng bây giờ ông đang phụ trách cửa hàng lớn, và việc buôn bán của ông còn trôi chảy hơn trước .

 

 

Thông Reo sưu tầm

08-12-2003


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà