Ngọn đèn thắp sáng

 

Ở Men-buốc (Melbourne), tôi đến thăm một người già mà dường như

không còn ai nghĩ tới ông. Căn phòng của ông thật dơ bẩn và tôi muốn

dọn dẹp lau chùi. Nhưng ông không ngừng nói :

 - Tôi thấy sống như vậy là được rồi .

Tôi không trả lời và sau cùng ông cũng để cho tôi dọn dẹp.

Trong căn phòng có một chiếc đèn thật đẹp phủ đầy bụi bặm theo năm

tháng, tôi hỏi ông :

 - Sao ông không thắp đèn này lên

 - Thắp cho ai ? Không ai đến với tôi cả, tôi không cần chiếc đèn này .

 - Hãy thắp nó lên, nếu nhỡ có một sơ đến thăm ông thì sao ?

 - Phải tôi nghe có tiếng người, tôi sẽ thắp.

Sau cùng, ông nói với tôi :

 - Hãy nói với bạn của sơ rằng : ánh sáng mà sơ ấy đã thắp lên trong

   đời tôi luôn sáng mãi .

 

 

Mẹ Tê-rê-sa ( Mère Thérèse de Calcutta )

 

 

 

 

 

Thông Reo sưu tầm

29-12-2003


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà