KHIÊM TỐN

 

 

Sau đại chiến thế chiến lần thứ hai ( 1939 – 1945 ), Đức hồng y Rông-ca-li (Roncalli ), (sau này là Đức Thánh Cha Gioan XXIII) được cử làm sứ thần toà thánh tại Pháp. Một hôm, khi ngài định bước vào một thang máy ở Pa-ri ( Paris ), tình cờ gặp một vị Giáo trưởng Do Thái, vị này lại là đại diện của tất cả các giáo trưởng trông coi những trưởng hội đường của Do Thái giáo tại Pháp . hai người nhường nhau, không ai chịu vào thang máy trước. Cuối cùng, Đức hồng y Rông-ca-li , với sự hiền hoà khiêm tốn và bông đùa từng có nơi ngài , đã vỗ trán nói :

 - Tôi nhớ ra rồi, Cựu Ước phải đi trước Tân Ước, xin mời ngài vào thang máy trước .

 

Vị Giáo trưởng kia đành cười và bước vào .

 

 

 

 

Thông Reo sưu tầm

05-01-2004


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà