Trốn tìm

 

 

Vị tôn sư trở thành huyền thoại ngay từ thuở còn sinh tiền.

Tiếng đồn tới tai Thượng đế. Một ngày nọ,Thượng đế đến hỏi ông :

 - Ta muốn chơi trò trốn tìm với con người. ta đã hỏi các thiên thần

   xem chỗ nào là chỗ trốn tốt nhất. Có vị trả lời là đáy biển sâu.

   Các vị khác thì nói đó là đỉnh của ngọn núi cao nhất.

   Những vị khác nữa lại bảo đó là phần khuất ánh sáng của mặt trăng,

   hay một ngôi sao thật xa xôi. Còn ngươi, ngươi nghĩ sao ? "

Vị tôn sư trả lời :

 - Ngài hãy ẩn náu trong tim của con người. đó là nơi cuối cùng

   mà người ta sẽ nghĩ ra .

 

 

 

 

Thông Reo sưu tầm

18-01-2004


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà