Cảm Hoá

 

 

Thuở xưa, ở nước Nhật , có một thiền sư đạo hạnh tên là  Sin-Dô( Shinhyo ) , người đã bị tống ngục tới bảy lần. Và cứ mỗi lần được thả , ông lại bắt đầu lấy trộm vật gì đó để bị bắt trở lại . Nhờ đó ông có thể dạy dỗ những tù nhân ở trong nhà tù . Đến nỗi các người giữ ngục cảm động và thán phục thiền sư, họ đã trả tự do cho ông cùng với những người tù .

 

 

Thông Reo sưu tầm

02.02.2004


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà