Tôi biết về ngài vậy đấy .

 

 

 

( Cuộc đối thoại giữa một người mới trở lại và một người không tin Chúa )

 

 - Như vậy, anh trở lại với Chúa Kitô à ?

 - Phải anh ạ .

 - Chắc anh biết nhiều về người. Nói cho tôi biết : người sinh ra ở xứ nào vậy ?

 - Tôi không biết .
 - Người chết lúc bao nhiêu tuổi ?

 - Tôi không biết .
 - Người đã giảng bao nhiêu bài vậy ?

 - Tôi không biết.

 - Anh biết thật quá ít, đối với một người có ý định trở lại với Đức Kitô .

 

 - Thật đúng vậy, tôi hổ thẹn vì biết quá ít về Ngài. Nhưng không sao, tôi biết rõ một điều :

Cách đây ba năm, tôi rượu chè, tôi ngập nợ nần, gia đình tôi tan nát; mỗi ngày,vợ con tôi đều sợ lúc tôi trở về nhà. Bây giờ, tôi đã bỏ rượu, chúng tôi không còn công nợ, gia đình tôi hạnh phúc; mỗi ngày con cái tôi đều nóng lòng đợi tôi về nhà . Tất cả những điều đó, Chúa Kitô đã làm cho tôi. Đấy, tôi biết về Ngài vậy đấy .

 

 

 

 

 

Thông Reo sưu tầm

08-03-2004


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà