Người Cha này thật điên

 

 

 

Trong một ngôi làng ở Phi châu. Chúng tôi là một nhóm quãng độ mười lăm người, cùng tụ tập từ nhiều ngày. Phần đông là những người có trọng trách của các cộng đoàn Kitô hữu nhỏ nơi những ngôi làng. Đó là thế hệ Kitô hữu đầu tiên.

 

Chúng tôi muốn khám phá sự tha thứ và chúng tôi nhặt nhạnh trong Tin mừng Thánh Luca để bắt gặp Chúa Giê–su cùng thái độ của ngài đối với những người tội lỗi. Chúa Giê–su gặp gỡ người đàn bà tội lỗi, ngài đến nhà ông Da–kêu, ngài đón nhận người trộm lành, ngài ăn uống với những người thu thuế ở nhà ông Mát-thêu…chúng tôi đọc rất chậm rãi, để những bản văn Tin Mừng thấm sâu và cho mỗi người có đủ thời gian bày tỏ ý nghĩ của mình.

 

Và rồi chúng tôi đề cập đến những dụ ngôn. Người tìm lại được con chiên lạc của mình và người đàn bà tìm thấy đồng tiền bị mất. Chúng tôi đến với câu chuyện người cha gia đình có đứa con đã bỏ đi để phung phá hết tài sản mang theo, Lúc bấy giờ, cuộc tranh luận nổ ra. Chúng tôi đã cãi nhau. Thật là một sự huyên náo !

 

 - Tôi nói với các ông rằng người cha này điên !

 - À không ! Không được đem bản văn Tin Mừng này vào làng .

 - Người ta không thể kính trọng ông ấy được .

 - Ông ta không cần phải ra khỏi nhà và chạy đến trước mặt đứa con .

 - Nếu người ta làm như vậy, sẽ không còn làng xã gì nữa .

 - Bọn trai trẻ sẽ hết kính trọng những lão làng .

 - Đây không phải là sự tha thứ mà là sự yếu đuối .

 

Một số người hỏi tôi :

 - Tại sao anh mang bản Tin Mừng này đến đây, anh muốn phá hủy tất cả sao ?

 

 - Nhưng, anh em ơi, tôi không mang điều gì tới cả. Anh em đã có Tin Mừng trong tay khi tôi đến đây. Không phải là tôi ghi chép Tin Mừng, tôi có đến đây cũng như không. Tôi đã nói với anh em rằng Thiên Chúa thật điên rồ. Anh em không muốn tin điều đó…Thiên Chúa thật điên rồ, tôi nói thật, có lẽ chính vì vậy mà ngài yêu thương chúng ta .

 

 

 

 

 

Thông Reo sưu tầm

15-03-2004

 

 


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà