Không câu trả lời

 

 

 

- Tri thức và sự sùng đạo của các con dùng để làm gì ? Một con lừa có thể trở thành khôn   ngoan khi nó sống trong thư viện sao? Một con chuột có thể đạt tới sự thánh thiện khi nó ở trong nhà thờ sao?

 - Vậy thì chúng con cần điều gì, thưa thầy ?

 - Các con cần có một quả tim .

 - Và làm thế nào để chúng con có  được quả tim ?

 

Vị tôn sư thinh lặng. ngài phải nói gì để đừng biến quả tim thành chủ đề của sự rèn luyện hay sự sùng kính .

 

 

 

 

 

Thông Reo sưu tầm

22-03-2004


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà