Hành Trình Vượt Qua

 

 

Dân Do Thái vượt qua Biển Đỏ vẫn khô chân, những người Ai Cập đuổi theo sau. "Thiên sứ của Thiên Chúa đang đi trước hàng ngũ Israel, lại rời chỗ mà đi đàng sau họ ".

Một người Do Thái hỏi người bạn đồng hành của mình :

 - Tại sao thiên sứ của Thiên Chúa lại lui về phía sau lưng chúng ta vậy ?

 

Người này là một hiền nhân, ông đã trả lời anh rằng :

 - Có một khách bộ hành đi đường cùng với con của mình, ông cho con đi đằng trước ông. Những kẻ cướp đã tới định bắt cóc nó ; người cha thấy vậy bèn đưa đứa trẻ ra phía sau. Nhưng một con sói lại xuất hiện ở đó. Ông lại để con tiến lên phía trước. Nhưng phía trước thì có bọn cướp, còn phía sau lại có chó sói, chúng đều nguy hiểm. Người cha thấy vậy liền ẵm đứa con trong tay và tiếp tục cuộc hành trình. Cậu bé cảm thấy khó chịu vì sức nóng của mặt trời. Người cha bèn lấy áo che và bảo vệ đứa trẻ. Cậu bé đói bụng, ông cho cậu ăn; khi cậu bé khát nước thì ông lại cho cậu uống. Thiên Chúa hôm nay cũng làm như thế đối với chúng ta .

 

 

Thông Reo sưu tầm

26-04-2004


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà