Chúng con ba người, các ngài cũng ba…

 

 

 

Trong thời gian lưu lại ở một  hòn đảo nhỏ để chờ chuyển tàu, một vị giáo sĩ đi dạo trên bờ biển và gặp ba người ngư phủ đang vá lưới. ngài lân la trò chuyện với họ và được biết cả ba đều giữ đạo theo truyền thống rất xa xưa,họ rất hãnh diện vì mình có đạo. Ngài hỏi thử họ :

 - Các con có biết lời kinh Chúa dạy không ?

Họ bối rối trả lời :

 - Chúng con không biết .

 - Vậy các con cầu nguyện với Chúa như thế nào ?

 - Dạ, chúng con ngửa mặt lên trời và nói : "Chúng con ba người, các ngài cũng ba, xin thương xót chúng con".

Giật mình vì lời cầu nguyện lạ lùng và có vẻ như lạc đạo, vị giáo sĩ dạy họ cầu nguyện bằng kinh lạy Cha :

 - Chúng con hãy cầu nguyện như thế này :"lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nuớc Cha trị đến… ".

Sau đó, họ đã thuộc lòng. tới ngày có tàu chuyển tiếp, vị giáo sĩ yên lòng lên đường tiếp tục cuộc hành trình.

 

Vài tháng sau, khi có dịp đi ngang hòn đảo nhỏ. Vị giáo sĩ, đứng trên boong tàu , ngài đang ngẫm nghĩ về ba người ngư phủ và hài lòng vì đã dạy họ đọc kinh Lạy Cha. Bỗng nhiên có một điểm sáng di chuyển từ từ về phía con tàu. Vị thuyền trưởng cho tàu dừng lại và toàn thể thuỷ thủ đoàn đều nhốn nháo xem hiện tượng lạ này. Vị giáo sĩ nhận ra ba người ngư phủ đang đi trên mặt nước  để tới với ngài. Ba người họ la to :

 - Cha ơi, chúng con nghe tàu của cha đi ngang qua đảo và chúng con vội tới để gặp cha đây.

 - Chúng con muốn gì vậy ?

 - Thưa cha, chúng con thật bất hạnh vì đã quên mất lời cầu nguyện mà cha dạy cho chúng con. Chúng con chỉ đọc đuợc : "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến", rồi chúng con không nhớ nổi những câu còn lại. xin cha hãy dạy lại những câu kinh này cho chúng con với.

Cảm động vì lòng thành và sự đơn sơ của họ, vị giáo sĩ lên tiếng nói :

 - Những người bạn tốt của cha ơi, hãy trở về nhà mình. Và mỗi lần chúng con cầu nguyện, chúng con hãy nói với Chúa :"chúng con ba người, các ngài cũng ba, xin thuơng xót chúng con ". Chắc chắn Chúa sẽ thương và nhậm lời chúng con cầu nguyện với Ngài .

 

 

Thông Reo sưu tầm

01-06-2004


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà