Chọn thập giá

 

Người ta vui kể rằng có một chàng thanh niên luôn than vãn về những đau khổ và bất hạnh mà anh phải gánh chịu, anh trách Chúa sao lại bắt anh vác thập giá quá sức chịu đựng của mình. Một hôm Chúa đến gặp anh và nói :

 - Con hãy vác thập giá của mình mà theo ta, ta sẽ đổi cho con cái khác .

 

Anh mừng rỡ theo Chúa, ngài dẫn anh tới một bãi đầy những cây thập giá đã đóng sẵn. Anh vội vã vứt ngay cây thập giá của mình xuống đất rồi hăm hở lựa. Anh đã lựa được một cây thạp giá thật nhẹ, nhưng nó lại quá dài và phải kéo lê trên đất, rồi cây ngắn hơn thì lại quá nặng, cây trông vừa tầm thì lại sần sùi khó vác. Lựa mãi ..lựa mãi… anh mới chọn được cây thập giá vừa ý.

 

Anh hăm hở vác về nhà, còn Chúa thì mỉm cười đi bên cạnh. Về đến nhà, đặt cây thập giá xuống, chàng thanh niên sung sưóng ngám nhìn rồi chưng hửng, vì anh nhận ra đó là… cây thập giá cũ của mình .

 

 

Thông Reo sưu tầm

14 – 06 - 2004


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà