Người Sa-ma-ri nhân hậu

 

 

Ngày nọ, có một nhà truyền giáo đồng hành với một thuơng gia trên con đường đầy tuyết phủ trong dãy núi Hi Mã Lạp Sơn, trời lạnh đến nỗi cả hai đều có thể chết vì lạnh. Bỗng nhiên họ nghe thấy tiếng kêu cứu. Vị thương gia nói :

 - Đừng ngừng bước, Thiên Chúa sẽ dẫn dắt số phận của người bị nạn.

 

Nhà truyền giáo không đồng ý :

 - Nhưng Thiên Chúa đã dẫn dắt tôi tới đây để giúp đỡ anh ta.

 

Vị thuơng gia từ chối cứu giúp và tiếp tục cuộc hành trình. Còn nhà truyền giáo vác nạn nhân lên vai, ông mệt nhọc, nhưng bù lại cả người ông được hâm nóng.

Khi đến gần trạm nghỉ chân, ngài thấy người thương gia đang nằm chết vì lạnh.

Ít lâu sau, có người hỏi ngài rằng :

 - Việc gì ngài cho là khó nhất trong cuộc sống ?

 

Ngài trả lời :

 - Đó là không có gánh nặng để mang .

 

Thông Reo sưu tầm

05 – 07 - 2004


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà