Cả hai chỉ nghe

 

 

Một cụ già có thói quen ngồi bất động hàng giờ ở cuối nhà thờ. Một ngày nọ, cha xứ hỏi cụ là Chúa đã nói gì với cụ. Cụ trả lời :

 - Thưa cha, Chúa chả nói gì cả, Ngài chỉ nghe con;

 - Vậy à ? Thế thì cụ nói gì với Chúa ?

 - Dạ con cũng chẳng nói gì, con chỉ nghe Chúa .

 

 

Có 4 mức độ của cầu nguyện :

 - Tôi nói, Ngài nghe .

 - Ngài nói, tôi nghe .

 - Không ai nói, cả hai cùng nghe .

 - Không ai nói, không ai nghe : thinh lặng tuyệt đối .

 

 

 

 

Thông Reo sưu tầm

12-07-2004


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà