Cũng giống những người khác thôi

 

 

Những người láng giềng của nhà thần bí Farid yêu cầu ông đến hoàng cung Tân Đề Li để xin hoàng đế Akbar gia ân cho làng mình. Ông tới đúng vào lúc hoàng đế đang cầu nguyện. Đợi người cầu nguyện xong và cho ông được tiếp kiến, ông hỏi hoàng đế :

 - Ngài cầu nguyện điều gì vậy ?

 

 - Ta cầu xin Thượng Đế lòng lành cho ta được thành công, giàu có và sống lâu trăm tuổi .

 

Nghe vậy, Farid vội quay lưng đi ra và nhủ thầm rằng : "Ta đến để gặp một vị hoàng đế ,và những điều ta gặp ở đây, chỉ là một gã ăn xin giống như những người khác thôi ".

 

 

Thông Reo sưu tầm

19 – 07 - 2004


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà