Xin Chúa khấu trừ trước

 

 

Một lão già hà tiện cất tiếng cầu nguyện rằng

 - Lạy Đấng Tối Cao, nguyện cho danh Ngài đời đời hiển thánh, xin Ngài hãy cho con 100.000 đô la, con sẽ tặng ngay 10.000 cho kẻ nghèo. Con thề là con sẽ làm thế. Và nếu Ngài không tin con, thì ngài hãy trừ bớt 10.000 đô la trước và chỉ cho con xin phần còn lại thôi .

 

 

Thông Reo sưu tầm

26-07-2004


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà