Tôi cũng muốn nói với ngài

 

 

Sau một tuần lễ vắng mặt, người mục sư đã trở về và biết có một cơn bão đã đi qua thị trấn ông cư ngụ . Một giáo dân gặp ông ở cửa thị trấn và nói :

 

- Xin mục sư cầu nguyện cho tôi với, cơn bão đã phá sập ngôi nhà tôi đang ở, tất cả những gì còn lại chỉ còn là bộ quần áo tôi mặc trên người .

 

Vị mục sư lợi dụng cảnh ngộ này để dậy anh :

 

- Tôi không ngạc nhiên về điều này, vì tội không vâng lời của anh trong cuộc sống, tôi tin rằng Chúa đã phạt anh, hi vọng anh sẽ thấy đây là sự cảnh cáo của Ngài.

Người đó trả lời :

 - Thưa mục sư chắc chắn là như thế, tôi cũng muốn nói với ngài rằng : ngôi nhà của ngài cũng đã bị cơn bão phá huỷ .

 

 

Thông Reo sưu tầm

02 - 08 - 2004


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà