Bức tranh gà

 

 

Thời xưa, ở nước Nhật, có một người phú hộ thuê một hoạ sĩ vẽ một bức tranh gà, với yêu cầu rất cao: làm sao cho người xem có cảm tưởng như đang thấy một con gà thật. Hoạ sĩ nhận lời và hẹn ba tháng sau sẽ vẽ.

 

Ba tháng sau, đúng ngày hẹn, người phú hộ tới nhà hoạ sĩ để nhận tranh. Chàng ta bầy giấy mực ra, cầm bút và vẽ. Chỉ trong khoảng khắc, chàng đã vẽ xong một con gà thật sống động như muốn nhẩy ra khỏi bức tranh để xà xuống đất. người phú hộ rất hài lòng, nhưng khi hỏi giá cả, hoạ sĩ đã nói một giá rất cao, làm người phú hộ phải kinh ngạc hỏi anh :

 

 - Anh vẽ đẹp thật đấy, nhưng chỉ mất có một khoảng khắc, sao lại đòi đắt thế ?

 

Chàng họa sĩ lẳng lặng dẫn người phú hộ vào gian phòng bên cạnh, chất ngập hàng ngàn tờ giấy nháp : tờ thì vẽ chân gà, tờ vẽ đầu gà, cánh gà…Chàng nói :

 - Để có được khoảng khắc và bức tranh, tôi đã mất ba tháng với những tờ giấy này .

 

Người phú hộ hiểu ra và vui vẻ trả tiền cho nhà hoạ sĩ .

 

 

 

 

Thông Reo sưu tầm

16 - 08 - 2004


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà