Môn đệ đích thực

 

Có một bác lợn và một chị gà mái nghe nói về dự định của nhà xứ muốn nuôi dưỡng những người đói khát. Cả hai suy nghĩ xem có cách nào để giúp vào việc này. Bỗng chị gà mái nói :

 - Tôi nghĩ ra rồi, chúng ta đem jambon và trứng tới nhà thờ để nuôi họ .

 

Bác heo ngẫm nghĩ rồi trả lời :

 - Đối với chị thì chỉ là một sự góp phần ; Còn đối với tôi, nó đòi hỏi sự dấn thân trọn vẹn đến hi sinh mạng sống. Đó là cái giá để trở thành môn đệ .

 

 

Thông Reo sưu tầm

30 - 08 - 2004


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà