Ông không có là vì ông không xin .

 

 

 

Một Kitô hữu mơ thấy mình lên thiên đàng, được thiên thần dẫn đi tham quan khắp nơi.
Khi đi qua một cái kho rất lớn có đề tên của mình, ông hỏi thiên thần rằng :

 - Thưa ngài, kho này chứa những gì mà lớn vậy ?

 

Ngài trả lời :

 - Ông không cần nhìn vào bên trong đâu !

 

Nghe vậy, ông càng tò mò và nài nỉ với thiên thần mãi, ngài chiều ông, mở cửa ra, và ông thấy bao lời chúc phúc về tinh thần lẫn vật chất, tất cả chất ngập từ nền cho tới trần nhà. Ông hỏi ngài :

 - Sao thế này, sao ngài lại không muốn cho tôi thấy chúng ?

 

Thiên thần trả lời :

 - Ta nghĩ rằng việc đó sẽ làm ông buồn. Ông thấy đấy: tất cả những phúc lành mà Chúa đã sắp sẵn cho ông, nhưng ông lại không bao giờ xin chúng. Ông không có là vì ông không xin.

 

 

Thông Reo sưu tầm

27 - 09 - 2004                       

 


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà