Ông có thể xin điều ông muốn

 

 

Đại đế Alexandre muốn thưởng một nhà hiền triết rất được việc cho ông ta :

 - Ông có thể xin ta điều ông muốn.

 

Nhà hiền triết trân trọng với lời hứa của hoàng đế. Ông đi gặp quan giữ kho của hoàng cung và nói rằng ông muốn 10.000 đồng vàng. Choáng váng trước lời yêu cầu quan trọng này, vị quan nọ từ chối và giận dữ vào tâu với hoàng đế :

 - Thưa ngài, con người này yêu cầu quá đáng, điều ông ta xin thật không hợp lý .

 

Alexandre kiên nhẫn nghe, sau đó bảo viên quan trao cho nhà hiền triết điều ông ta thỉnh cầu :

 - Ông ta kính trọng ta bằng ba cách : đầu tiên là tin vào lời nói của ta; thứ hai là đã tin vào sự giàu có và sự rộng lượng của ta; và cuối cùng là đã tin vào ý tốt của ta, cho rằng điều ta nói thì ta sẽ làm. Hãy trao tiền cho ông, ông ấy kính trọng ta khi hết lòng tin tưởng vào lời ta nói.

 

 

Thông Reo sưu tầm

10 - 10 -2004


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà