Ngài đang sống, ngôi mộ cũng trống.

 

 

Trong mùa Phục sinh, một huynh trưởng sinh hoạt với nhóm trẻ em chừng 8 tuổi trong một lớp học. Trong đó có một em bé có vẻ bệnh hoạn tên là Philippe. Anh trưởng cho mỗi em một chiếc hộp để mang ra ngoài trời và phải bỏ vào trong đó một biểu tượng của sự sống mới.

 

Có em thì bỏ vào hộp một cành hoa, em thì bỏ con bươm bướm, một cọng cỏ…có em khác lại bỏ một viên sỏi, làm mọi người bật cuời.Tới hộp cuối cùng, khi mở ra thì không có gì trong đó cả. Tất cả đều nói :

 - Có bạn nào đó không hiểu gì về trò chơi, thật là đần độn .

 

Nhưng Philippe đã kéo áo anh huynh trưởng và nói :

 - Đó là hộp của em, em đã làm đúng… Chiếc hộp trống vì ngôi mộ cũng trống ".

 

Từ lúc đó, Philippe được nhận vào nhóm .

 

Trong mùa hè năm đó, có một cơn bệnh dịch. Philippe vì sức khoẻ yếu, đã qua đời. Khi chôn cất em, các bạn đã mang những chiếc hộp của chúng đến gần quan tài, những chiếc hộp trống không.

 

 

Thông Reo sưu tầm

02 - 11 - 2004


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà