BAY CAO

 

 

Giấy màu chê giấy báo :

-       Ta đây được dán làm diều, bay bổng tên cao nhìn khắp thiên hạ, ai cũng trầm trồ nhìn ngắm ; đâu như chú mày cứ nằm bẹp dí trên bàn, chả biết trời cao đất rộng là gì ".

 

Giấy báo trầm ngâm :

-       Vâng, em bận mang lại cho đời những tin tức thực tế nên chả có giờ rong chơi như bác. Vả lại cứ mải chu du thiên hạ, luôn lộng lẫy trên cao bắt người ta nhìn ngắm, chưa hẳn là điều hay đâu bác ạ ".

 

Ít lâu sau, trong cơn gió lớn, diều giấy đứt dây, mất hút tự phương nào . Vì việc chẳng quan trọng, nên trên báo cũng chẳng có dòng chữ nào cáo phó .

 

 

Bọt Biển

 


Truyện Ngắn - Tập II