Mạnh yếu

hai ngôi làngcạnh nhau. Trước cổng làng của họ chung một con sông chảy qua. Ngôi làng đầu tiên  muốn bắc một cây cầu qua sông, nhưng lại cho rằng sông rộng sâu quá, sẽ tốn nhiều công sức để làm cầu, nên thôi ý định đó, không làm cầu. Còn ngôi làng thứ hai thì không ngại khó khăn vất vả , mọi người đồng lòng xây cầu thành công.

Một thời gian sau ngôi làng thứ hai phát triển nhờ cây cầu mới, thông với các làng khác bên kia sông, thông cả với tỉnh thành. Còn ngôi làng đầu tiên thì kinh tế xuống dốc, cuộc sống khó khăn. Người ngày càng thưa thớt. Khi được hỏi nguyên do, một vị hiệu trưởng của ngôi trường chung cho cả hai làng đã trả lời :

-          cuộc sống sẽ dễ dãi thuận lợi cho những người mạnh hơncho những người yếu. Kẻ mạnh đã làm những họ phải làm, trong khi kẻ yếu chỉ biết chấp nhận những họ phải chấp nhận thôi.

 

Bọt Biển

 


Truyện Ngắn - Tập II