Người  tốt

-          Anh chị gặp may. Trong làng anh chị thật nhiều người tốt.

-          Ừ ! Chú Út biết tại sao không ?

-          Tại sao vậy hả anh ?

-          mọi người đều cố gắng sống tốt với nhau, yêu thương giúp đỡ đùm bọc nhau. Mình giúp người, người giúp lại.

-          nghĩa ….

-          Muốn gần nhiều người tốt, mình phải người tốt trước đó, chú à.

 

Bọt Biển