Sống Tử Tế

 

Ở giữa chợ có một người mù ăn xin. Người ta chế diễu ông tàn tật, nghèo khó, ông không nói lại câu nào ; Người ta chê ông hiền đến độ khờ khạo ngu đần, ông cũng mặc. Thậm chí có những người chơi xấu đấm đá ông, đám trẻ con ném đá, ông cũng không la lối, trách móc hay đánh trả. Ngày ngày vẫn đối xử tử tế, vui vẻ khiêm tốn với mọi người. Rốt cuộc người ta không đoái hoài đến ông, chê ông hèn nhát. Một cụ già sau nhiều lần quan sát, đã nói với mọi người :

-          Các người đừng nghĩ ai cũng phải giống mình : lấy ác báo ác. Đối xử với nhau không phải cứ lấy thước tấc của mình mà đo cho nhau, rồi bắt mọi người phải theo . Ông ta không phải là người hèn nhát mà thật sự là dũng cảm. Chỉ có những người can đảm mới dám sống tử tế trong xã hội này.

 

Bọt Biển


Truyện Ngắn - Tập II