Đừng Trách Mặt Trời

 

Có một viên quan sống thanh liêm tốt lành nhưng lại không được nhà vua trọng dụng. Ông than trời trách đất, rồi đắm mình vào ruợu chè bê tha, cuộc đời và ý chí như tuột dốc không phanh.Một vị quan đồng liêu là bạn ông,  thấy vậy thương ông liền khuyên nhủ :

-      Đừng quá bi quan mà làm phức tạp vấn đề. Có những điều ông không thông suốt nhưng thật ra lại rất đơn giản. Mặt trời chiếu sáng mỗi ngày, nó không chiếu trên ông thì việc gì ông lại vùi mình trong bóng tối, sa vào vũng bùn. Hãy cứ chuyển mình sang chỗ khác không phải tốt hơn sao ? Việc chi phải than thở trách móc người thay vì sống cuộc đời mình như một chính nhân quân tử, làm lợi cho xã hội, tự toả sáng ra chung quanh tạo phúc cho mình, cho người, ông bạn ạ.

 

Bọt Biển

 


Truyện Ngắn - Tập II