Bài Học Soi Gương

 

Trong đoàn hướng đạo, có một hướng đạo sinh ngỗ ngược hay ra dáng anh hùng : luôn la hét ra lệnh, tỏ vẻ oai phong, lại đối xử không tốt với bạn bè. Các bạn dần dần xa lánh. Chính cậu ta cũng thấy không ổn, bèn đến hỏi anh đoàn trưởng. Anh dẫn cậu vào lều, đưa cho cậu tấm gương soi, rồi bảo cậu phùng mang trợn má, la hét ra oai. Cậu ta làm và đã giật mình khi thấy hình tượng mình trong gương.

Sau đó, anh đoàn trưởng lại bảo cậu mỉm cười và nói chuyện nhẹ nhàng với gương. Khuôn mặt cậu hiện ra khác hẳn trước. Cậu vui mừng và …như hiểu ra chuyện. Anh đoàn trưởng tươ cười  nhắn nhủ :

-                 Em thấy đấy.Người với người khi ở chung tựa như soi gương : nếu người cười với gương thì gương tất sẽ cười với người .

 

Bọt Biển

 


Truyện Ngắn - Tập II