Thu Hoạch

Trong một thị trấn, có hai tiệm tạp hoá cùng mở cửa, ở cạnh nhau . Một tiệm buôn gian bán đắt, còn tiệm kia thì thật thà, bán giá phải chăng. Dần dần, người ta đến tiệm buôn bán thật thà đông hơn, còn với tiệm kia thì ngày càng giảm khách. Ông chủ tiệm tham lam bèn hỏi người chủ thật thà :

-          Ông làm cách nào mà người ta đến với ông đông như vậy ?

 

Người chủ thật thà trả lời :

-          Ông bạn ơi ! Lợi thì ai chẳng muốn. Nhưng mưu lợi cho mình thì cũng phải mưu lợi cho người, họ mới đến với mình ông ạ, vì ai chả thích mua hàng thật giá rẻ . Thật ra khi từ bỏ lòng tham, đôi khi lại là một sự thu hoạch lớn : thu hoạch lòng người . Ông nghĩ sao ?....

-           

Bọt Biển

 


Truyện Ngắn - Tập II