Khỉ cũng ngã

 

-                Bố ơi, con không thích học toán

-                sao vậy con ?

-                con làm toán cứ bị sai hoài . Chán quá !

-                Ừ !  Ngày mai bố sẽ dẫn con đi sở thú chơi.

 

Hôm saungày cuối tuần. Ông bố dẫn cậu con trai 12 tuổi của mình đi sở thú. Đứng trước chuồng khỉ, cậuthich thú nhìn bầy khỉ nhảy nhót leo trèo, bỗng một chú khỉ con trượt chân ngã xuống đất thanh gỗ trơn , vội leo lên lại ngã nữa, ba bốn lần như vậy, sau cùng thành công đứng vững. Người bố nhân hội đó nói với con mình :

 

-                Con xem khỉloài leo trèo rất giỏi, thế ngay cũng thể bị ngã. Điều quan trọng không sờn lòng, cố gắng lập đi lập lại điều đã thất bại. sau cùng cũng thành công .

-                 

Cậureo lên :

-                Con hiểu rồi bố ơi ! Từ nay con sẽ cố gắng học toán ...

-                 

 

Bọt Biển

 

 


Truyện Ngắn - Tập II