Chung lòng

Trong một cuộc lửa trại, đuốc rụt bên anh trại trưởng tầm vóc nhỏcủa mình trước đêm đen. Bác lo sợ xấu hổ khi tiến đến gần đống cây đã xếp sẵn. Các nhánh củi khô khích lệ bác đuốc.

-          Bác hãy đến đây ! Đến đây với chúng tôi, đừng sợ hãi hay mặc cảm cả.

đuốc nhút nhát nhỏ giọng trả lời

-          Nhưng tôi nhỏ ít ánh sáng quá.

Đám củi khô khuyến khích :

-          Không sao,  chúng tôi sẽ góp phần của mình với bác, cùng soi sáng toả rộng.

 

Anh trại trưởng nghe thấy vậy, mỉm cười đến gần đống củi trong tiếng hát sinh hoạt của cả đoàn hướng đạo. Châm đuốc vàođám cây khô. Ánh lữa bừng lên trong tiếng reo vỗ tay của mọi người, các cành cây tách bùng cháy, reo vang. Ánh sáng toả ra thật ấm lòng , rực rỡ khi sự tự tin chung sức đồng lòng .

 

Bọt Biển


Truyện Ngắn - Tập II