Cùng Đi

Tuấn và Hùng là bạn cùng lớp, ngày nào cũng đi xe đạp đi học bên nhau. Một hôm trên đường về nhà, xe đạp của Tuấn bị hư, Tuấn dắt xe và giục Hùng về trước.Hùng xuống xe, dắt xe đạp của mình và trả lời :

-          Chúng mình như hai chiếc xe đạp này, hằng ngày cùng đi cùng về. Có phải vui và thân tình hơn không ? Đã đi chung, sao lại không cùng về chung được chứ !

 

Bọt Biển

 

 


Truyện Ngắn - Tập II