Giá rẻ

Trong một giấc , vị tổng thống Pháp thấy mình nói chuyện điện thoại với Thượng Đế. Sau khi trò chuyện xong, nhân viên tổng đài báo lại giá cước :

-         Thưa ngài tổng thống,  cuộc điện thoại kéo dài nửa tiếng, tốn hết tất cả là 10 euros.

-         Sao rẻ thế ! Tôi gọi sang Mỹ  để trò chuyện với tổng thống Hoa kỳ, cùng với thời gian đó giá cước lại tốn gấp 3.

-         Đương nhiên rồi, thưa ngài. đây là Jêrusalem, quê hương của Thượng Đế. Nên giá điện thoại ngài đã gọi là …giá cước phí địa phương .

-          

 

Bọt Biển sưu tầm


Truyện Ngắn - Tập II