Để bão lặng rồi tính sau

Hai cha con người Gabrovo đi biển, đang lênh đênh ngoài khơi thì gặp bão. Ông bố ngửa mặt lên trời cầu khẩn:

-          Lạy Chúa, xin Ngài hãy thương lấy chúng con. Qua được cơn bão này, con sẽ xin dâng Ngài một cây nến dài như cột buồm

 

-          Đứa con rụt hỏi. Bố ơi, bố tìm đâu ra một cây nến dài như vậy?

 

-          Ông bố giận dữ: Im ngay, thằng ngốc! Cứ để bão lặng đi đã, sau đó rồi tính.

 

 

Bọt Biển sưu tầm

 


Truyện Ngắn - Tập II