Cãi nhau

Hai thanh niên đang đứng nói chuyện thì bỗng thấy 2 gái cãi nhau, đánh nhau chí chóe. Hai chàng nói với nhau:

- Chúng ta không thể đứng nhìn mãi như vậy được.

- Thế ông định làm ?

- Thì ngồi xuống nhìn, chứ đứng hoài mỏi chân quá!!!

 

Bọt Biển sưu tầm


Truyện Ngắn - Tập II