Chúa Nhật Tuần I MC 2021

 

Giao Ước Thiên Chúa ký kết với ông Noe là để “nước lụt không còn tiêu diệt mọi loài nữa, cũng không khi nào còn lụt tàn phá trái đất nữa”, đó là Giao Ước đem lại và bảo tồn SỰ SỐNG cho loài người và muôn loài. Thực ra, SỰ CHẾT đã du nhập vào thế gian là do nguyên tổ đã phạm tội và các thế hệ sau đó vẫn không hoán cải. Đến thời Noe “ĐỨC CHÚA thấy rằng sự gian ác của con người quả là nhiều trên mặt đất, và lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu suốt ngày... Đất đã ra hư hỏng trước nhan Thiên Chúa và đầy bạo lực.” Vì vậy Thiên Chúa “đã quyết định giờ tận số của mọi xác phàm, vì tại chúng mà đất đầy bạo lực.”. Riêng Noe là người công chính duy nhất Chúa gặp nên đã truyền cho ông đóng một con tàu để cứu thoát ông, và cả gia đình cùng với các sinh vật. Qua câu chuyện này chúng ta cần rút ra một SỰ THẬT: SỰ SỐNG hay SỰ CHẾT của muôn loài gắn bó chặt chẽ với SỰ SỐNG và SỰ CHẾT của con người. Chính do những tham vọng của loài người chống lại cái trật tự tốt đẹp mà Thiên Chúa đã ban cho vạn vật khiến nó cũng “ra hư hỏng trước nhan Thiên Chúa và đầy bạo lực”. Ngày hôm nay chúng ta đang hứng chịu một cảnh tàn phá khủng khiếp khắp nơi đối với thiên nhiên, khiến cho môi trường trở nên độc hại, cũng chỉ do òng tham vô đáy và vô trách nhiệm của con người.

Lòng tham, sự ghen tỵ, dục vọng được cổ súy bởi các cơn CÁM DỖ của satan, và những thế lực ngầm muốn tạo ra một TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI không có Thiên Chúa, cũng không có TÌNH YÊU, đang đẩy cuộc sống thế giới đi vào những sự loại trừ thô bạo, từ thai nhi, trẻ em, và người già lão, người bệnh tật....

Nhưng Thiên Chúa là TÌNH YÊU, Người đã ký Giao Ước SỰ SỐNG cho Noe, Người vẫn tiếp tục ký Giao Ước qua từng thời đại để TÁI LẬP SỰ SỐNG, thậm chí cuối cùng Người phải cho CON MỘT đến trong trần gian để ký GIAO ƯỚC VĨNH CỬU giúp con người ra khỏi cuồng lũ cám dỗ để đi vào NƯỚC THIÊN CHÚA, mà CON NGƯỜI loan báo và thiết lập, như bài Tin Mừng vừa công bố.

Cửa ngỏ vào NƯỚC HẰNG SỐNG ấy chính là Bí tích RỬA TỘI.

Thánh Phao-lô nói “phép thánh tẩy cũng cứu thoát anh em.... vì phép ấy không phải chỉ rửa sạch thân xác, mà đó là lời cầu xin Thiên Chúa ban cho một lương tâm ngay thẳng, nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô”.

Nhưng như trong nghi thức Rửa Tội người lớn, trước khi người dự tòng được Rửa Tội, họ phải tuyên bố TỪ BỎ satan và mọi quyến rũ của nó, và phải tuyên xưng Đức Tin vào TÌNH YÊU của Ba Ngôi. Do đó Chúa đã phán “Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”.

Mùa Chay thánh giúp chúng ta những điều kiện thuận tiện : Cầu nguyện, ăn chay, bố thí... những công việc hoàn toàn đi ngược lại những cám dỗ dục vọng, để lãnh nhận ƠN PHỤC SINH trong SỰ SỐNG CỦA CHÚA KI-TÔ.

Chớ gì chúng ta ý thức được, chúng ta đang còn ở trong thời gian “khoan giãn” của “lòng nhân từ Chúa” để TIN Chúa là Tình yêu và HY VỌNG với CON TÀU ÂN SỦNG của tình yêu Chúa, chúng ta đủ sức và can đảm đi vào NƯỚC TÌNH YÊU HẰNG SỐNG của Chúa. Mùa Chay chính là thời gian CANH TÂN ĐỨC TIN, NIỀM HY VỌNG VÀ TÌNH YÊU vậy.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B