Chúa Nhật Tuần III MC 2021

 

Hôm nay qua bài trích sách Xuất Hành Thiên Chúa đã ban cho Môsê 10 Điều Răn để ông tuyên bố và thiết lập Israel thành DÂN RIÊNG của Chúa. Theo những khảo sát lịch sử luật pháp của các dân tộc cùng thời Môsê thì 10 Điều Răn là bộ luật mang tính Nhân Văn vượt trội, vì những quan niệm về phẩm giá của con người trong 10 Điều Răn mang tính thiêng liêng gắn liền với TÌNH YÊU của Chúa khi tạo dựng và giải thoát họ.

Thế nhưng chính con người đã đánh mất phẩm giá của mình khi say mê và tôn thờ các thần tượng xác thịt hay gỗ đá, nên 10 Điều Răn hướng dẫn họ chỉ tôn thờ Thiên Chúa, Thiên Chúa duy nhất, Thiên Chúa của SỰ THẬT VÀ TRUNG TÍN, Thiên Chúa của ngày Sabbat, ngày Người muốn con người phải Thánh Hóa Sự Sống của chính con người dành sống với Thiên Chúa đã tạo dựng muôn loài vì yêu thương họ. 10 Điều răn cũng hướng dẫn họ trong cách sống thế nào với anh chị em mình để cũng chiếu giãi ra tình yêu, sự trung tín là bản chất của chính họ do lòng nhân lành của Chúa đã tạo dựng và cứu chuộc họ.

Phải nói rằng con người của chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng như là ĐỀN THỜ CỦA TÌNH YÊU VÀ SỰ TRUNG TÍN Chúa mà mọi đền thờ, dù là Đền thờ Giêrusalem cũng chỉ là hình ảnh. Thế nhưng cũng như Đền thờ Giêrusalem ngày Chúa bước vào, ĐỀN THỜ CON NGƯỜI chúng ta cũng đã biến thành “nơi buôn bán”, nên chính Chúa đã vì “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi” mà Người ra tay “chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ”, và để thanh tẩy ĐÈN THỜ LÀ CHÍNH CON NGƯỜI, Người chấp nhận “chịu đóng đinh trên thập giá” dù bị cho là “cớ vấp phạm” hay là “điên rồ”.

Con đường thánh hóa của Thập Giá chính là TÌNH YÊU VÀ SỰ TRUNG THÀNH của Thiên Chúa dành cho con người, để họ cùng đi và cùng vác lấy với Chúa Giêsu, cũng chính là sự HOÀN THÀNH 10 Điều Răn cách viên mãn nhất. Vì cuối CON ĐƯỜNG THẬP GIÁ chính là VINH QUANG SỰ SỐNG LẠI. Do đó nếu không “phá huỷ đền thờ này đi” làm sao có được “nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”.

Tuy nhiên cái thế giới thực tế đang diễn ra trước mắt chúng ta lại chỉ muốn thuyết phục chúng ta rằng muốn có hạnh phúc, muốn thoát những đau khổ, chúng ta phải toàn tâm, toàn ý, toàn sức lực để tôn sùng và đi theo các THẦN TƯỢNG : xác thịt, tiền bạc và danh vọng. Và quá nhiều người xem ra quá thành công. Nhưng tiếng nói cuối cùng của Thiên Chúa sẽ nói với họ trong ngày họ ra khỏi cuộc sống trần gian “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không choăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống;Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng .” Nói khác đi,vì họ đã biến con người họ, và con người của anh chị em mình thành ĐỀN THỜ cho mọi thứ ngẫu tượng, thành nơi buôn bán.

Mùa Chay chính là thời gian thanh tẩy ĐỀN THỜ là chính con người mình qua con đường thánh giá của Đức Kitô, CON ĐƯỜNG CỦA TÌNH YÊU VÀ TRUNG TÍN.

Lm. Giuse Nguyễn hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B